fbpx

Brugervilkår

Disse generelle vilkår (“Aftalen”) er gældende mellem Vendino ApS og virksomheden (Brugeren), der har brugsret og anvender vendino.com.

I Aftalen refererer “Vendino” til virksomheden (Vendino ApS). Platformen samt alle tilhørende subdomæner til domænet “vendino.com” nævnes blot som “www.vendino.com”.

1. Betingelser

 • 1.1 Disse generelle vilkår gælder for alle aftaler indgået på www.vendino.com med virksomheden Vendino ApS bag.

2. Rettigheder

 • 2.1 Alle rettigheder til systemet www.vendino.com tilhører Vendino.
 • 2.2 Brugeren har ved køb af abonnement opnået en brugsret af systemet, som Vendino til enhver tid kan inddrage uden varsel (jævnfør p. 8, Misbrug).
 • 2.3 Brugerens brugsret til www.vendino.com er en ikke-eksklusiv aftale.

3. Priser

 • 3.1 Alle priser oplyst på www.vendino.com er kun gældende på bestillingsdagen og kan til enhver tid ændres af Vendino – Bemærk at Vendino vil oplyse brugeren minimum 30 dage før prisændringers ikrafttræden.
 • 3.2 Alle priser angivet er oplyst i danske kroner (DKK) og er ekskl. moms og afgifer, som skal betales i overensstemmelse med gældende regler.

4. Abonnement & betaling

 • 4.1 Køb af brugsret til www.vendino.com er en abonnementsaftale indgået af Brugeren og Vendino.
 • 4.2 Abonnementet vil automatisk fakturere hver måned, indtil Brugeren opsiger abonnement. Opsigelse af abonnement sker elektronisk på www.vendino.com eller via. e-mail på [email protected].
 • 4.3 Opsigelse af abonnement kan kun ske til udgangen af en igangsat periode.
 • 4.4 Ved for sen betaling vil brugsretten til www.vendino.com straks inddrages, såfremt anden aftale ikke er indgået. Adgang til www.vendino.com kan åbnes igen efter fuld modtagelse af betaling, medmindre Vendino forinden har opsagt abonnementet.
 • 4.5 Vendino kan til enhver tid opsige abonnementet, såfremt Vendino mistænker eller konstatere misbrug herunder Brugerens uvedkommende adgang til data.
 • 4.6 Betaling for varer og produkter udbudt på platformen trækkes fra det betalingskort der tilmeldes ved oprettelse (medmindre andet er aftalt).

5. Data

 • 5.1 Vendino har ingen rettigheder til Brugerens data.
 • 5.2 Ved Aftalens ophør kan Vendino til enhver tid slette Brugerens data uanset årsag. Vendino skal oplyse Brugeren minimum 10 dage før sletning af data, så Brugeren selv kan flytte egen data.
 • 5.3 Vendino er ikke ansvarlig for tab af data uanset årsag. I tilfælde af data tab vil Vendino tilstræbe sig at genetablere data ved brug af backups, men garanterer ikke genetablering af tabt data.

6. Driftsstabilitet

 • 6.1 Vendino tilstræber sig højest mulig oppetid af www.vendino.com, men er uden ansvar for driftsforstyrrelser eller nedbrud uanset årsag.
 • 6.2 I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber Vendino at genskabe normal drift hurtigst muligt.

7. Brugerens ansvar & forpligtelser

 • 7.1 Brugeren er til enhver tid selv ansvarlig for at opretholde Brugerens adgang til www.vendino.com. Vendino er ikke ansvarlig for uberettiget indtrængen forårsaget af tredjepart. Ved misbrug forårsaget af uberettiget indtrængen skal Vendino hurtigst muligt informeres.
 • 7.2 I tilfælde af misbrug forårsaget af uberettiget tredjepart kan Vendino til enhver tid inddrage Brugerens adgang til www.vendino.com. Vendino vil genetablere Brugerens adgang såfremt Vendino ikke forinden har opsagt abonnementet.
 • 7.3 Brugeren er til enhver tid selv ansvarlig for at sikre en internetforbindelse samt holde sig opdateret med nyeste versioner af browser applikationer, som forudsætning for benyttelse af brugsret til www.vendino.com.
 • 7.4 Brugeren er til enhver tid selv ansvarlig for at opretholde gældende lovgivning.

8. Misbrug

 • 8.1 Vendino kan til enhver tid inddrage Brugerens adgang til www.vendino.com såfremt Vendino mistænker eller konstaterer misbrug. Ved mistanke om misbrug vil Vendino hurtigst muligt informere Brugeren herom.
 • 8.2 Vendino tilstræber at hindre ethvert misbrug af www.vendino.com, men garanterer ikke at misbrug herunder indtrængen i Vendino’s IT-systemer ikke kan forekomme.

9. Fortrydelsesret

 • 9.1 Ved køb af abonnement fraskriver Brugeren sin fortrydelsesret, da abonnementet tages i brug med det samme. Ved fortrudt køb kan Brugeren kontakte Vendino herom, og Vendino kan efter eget ønske refundere Brugerens køb.

10. Ikrafttræden & ændringer

 • 10.1 Aftalen er gældende fra 23. oktober 2020.
 • 10.2 Vendino forbeholder sig retten til at ændre og opdatere de i Aftalen gældende vilkår uden varsel. Vendino tilstræber at oplyse brugeren om nævneværdige ændringer, men Brugeren er selv ansvarlig for løbende at holde sig opdateret om de gældende vilkår.
da_DKDansk