fbpx

Användarvillkor

Dessa allmänna villkor ("Avtalet") gäller mellan Vendino ApS och det företag (Användaren) som har rätt att använda och använder vendino.com.

I Avtalet avser "Vendino" företaget (Vendino ApS). Plattformen och alla tillhörande underdomäner till domänen "vendino.com" benämns helt enkelt som "www.vendino.com".

1. Villkor och bestämmelser

 • 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla avtal som ingås den www.vendino.com med företaget Vendino ApS bakom sig.

2. Rättigheter och förmåner

 • 2.1 Alla rättigheter till systemet www.vendino.com tillhör Vendino.
 • 2.2 Genom att köpa ett abonnemang har användaren erhållit en nyttjanderätt till systemet, vilken Vendino när som helst kan återkalla utan föregående meddelande (se p. 8, Missbruk).
 • 2.3 Användarens rätt att använda www.vendino.com är ett icke-exklusivt avtal.

3. Priser

 • 3.1 Alla priser angivna på www.vendino.com är endast giltiga på orderdagen och kan ändras av Vendino när som helst - observera att Vendino kommer att informera användaren minst 30 dagar innan prisändringen träder i kraft.
 • 3.2 Alla priser anges i danska kronor (DKK) och är exklusive moms och skatter, som ska betalas i enlighet med gällande bestämmelser.

4. Prenumeration och betalning

 • 4.1 Förvärv av nyttjanderätt till www.vendino.com är ett abonnemangsavtal som ingås mellan Användaren och Vendino.
 • 4.2 Abonnemanget faktureras automatiskt varje månad tills Användaren säger upp abonnemanget. Uppsägning av abonnemang görs elektroniskt på www.vendino.com eller via. e-post på [email protected].
 • 4.3 Abonnemang kan endast sägas upp i slutet av en pågående period.
 • 4.4 Vid försenad betalning gäller rätten att använda www.vendino.com omedelbart upphävas om inget annat avtal har ingåtts. Tillgång till www.vendino.com kan öppnas igen efter full betalning, om inte Vendino har sagt upp abonnemanget i förväg.
 • 4.5 Vendino kan säga upp prenumerationen när som helst om Vendino misstänker eller upptäcker missbruk, inklusive obehörig åtkomst till data av användaren.
 • 4.6 Betalning för varor och produkter som erbjuds på Plattformen kommer att dras från det betalkort som registrerats vid registrering (om inte annat avtalats).

5. Uppgifter

 • 5.1 Vendino har inga rättigheter till Användarens uppgifter.
 • 5.2 Vid uppsägning av avtalet kan Vendino radera användarens data när som helst och av vilken anledning som helst. Vendino måste informera användaren minst 10 dagar före raderingen av data så att användaren kan flytta sina egna data.
 • 5.3 Vendino är inte ansvarigt för förlust av data oavsett orsak. I händelse av dataförlust kommer Vendino att sträva efter att återställa data med hjälp av säkerhetskopior, men garanterar inte att förlorade data återställs.

6. Operativ stabilitet

 • 6.1 Vendino strävar efter att uppnå högsta möjliga drifttid för www.vendino.commen ska inte hållas ansvarig för eventuella störningar eller avbrott av någon som helst anledning.
 • 6.2 I händelse av avbrott eller störningar strävar Vendino efter att återställa normal drift så snart som möjligt.

7. Användarens ansvar och skyldigheter

 • 7.1 Användaren är alltid ansvarig för att upprätthålla användarens åtkomst till www.vendino.com. Vendino ansvarar inte för obehörig åtkomst av tredje part. I händelse av missbruk orsakat av obehörig åtkomst måste Vendino informeras så snart som möjligt.
 • 7.2 I händelse av missbruk orsakat av obehöriga tredje parter, kan Vendino när som helst dra in Användarens åtkomst till www.vendino.com. Vendino kommer att återställa Användarens åtkomst om Vendino inte har sagt upp prenumerationen i förväg.
 • 7.3 Användaren är alltid ansvarig för att säkerställa en internetanslutning och hålla sig uppdaterad med de senaste versionerna av webbläsarapplikationer som en förutsättning för att utnyttja nyttjanderätten för www.vendino.com.
 • 7.4 Användaren är alltid ansvarig för att följa tillämplig lagstiftning.

8. Missbruk

 • 8.1 Vendino får när som helst återkalla Användarens åtkomst till www.vendino.com om Vendino misstänker eller känner igen missbruk. I händelse av misstänkt missbruk kommer Vendino att informera Användaren så snart som möjligt.
 • 8.2 Vendino strävar efter att förhindra missbruk av www.vendino.commen garanterar inte att missbruk, inklusive intrång i Vendinos IT-system, inte kan inträffa.

9. Rätt till uppsägning

 • 9.1 Vid köp av en prenumeration avstår Användaren från sin ångerrätt, eftersom prenumerationen tas i bruk omedelbart. I händelse av ett annullerat köp kan Användaren kontakta Vendino och Vendino kan, efter eget gottfinnande, återbetala Användarens köp.

10. Ikraftträdande & ändringar

 • 10.1 Avtalet gäller från och med den 23 oktober 2020.
 • 10.2 Vendino förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera villkoren i Avtalet utan föregående meddelande. Vendino strävar efter att informera Användaren om eventuella betydande ändringar, men Användaren är ansvarig för att hålla sig uppdaterad om de tillämpliga villkoren.
sv_SESvenska