fbpx

Vilkår for bruk

Disse generelle vilkår og betingelser ("Avtalen") gjelder mellom Vendino ApS og det selskapet ("Brukeren") som har rett til å bruke og benytter vendino.com.

I Avtalen refererer "Vendino" til selskapet (Vendino ApS). Plattformen og alle tilknyttede underdomener til domenet "vendino.com" refereres til som "www.vendino.com".

1. Betingelser

 • 1.1 Disse generelle vilkårene gjelder for alle avtaler som inngås på www.vendino.com med selskapet Vendino ApS bak seg.

2. Rettigheter og krav

 • 2.1 Alle rettigheter til systemet www.vendino.com tilhører Vendino.
 • 2.2 Ved å kjøpe et abonnement har brukeren fått en rett til å bruke systemet, som Vendino når som helst kan trekke tilbake uten varsel (se punkt 8, Misbruk).
 • 2.3 Brukerens rett til å bruke www.vendino.com er en ikke-eksklusiv avtale.

3. Priser

 • 3.1 Alle priser oppgitt på www.vendino.com er kun gyldige på bestillingsdagen og kan endres av Vendino når som helst - Vær oppmerksom på at Vendino vil informere brukeren minst 30 dager før prisendringer trer i kraft.
 • 3.2 Alle priser er oppgitt i danske kroner (DKK) og er eksklusive merverdiavgift og skatter som skal betales i henhold til gjeldende regler.

4. Abonnement og betaling

 • 4.1 Kjøp av bruksrett til www.vendino.com er en abonnementsavtale inngått mellom Brukeren og Vendino.
 • 4.2 Abonnementet faktureres automatisk hver måned inntil brukeren sier opp abonnementet. Oppsigelse av abonnementet gjøres elektronisk på www.vendino.com eller via e-post på [email protected].
 • 4.3 Abonnementet kan kun sies opp ved utløpet av en løpende periode.
 • 4.4 Ved forsinket betaling bortfaller retten til å bruke www.vendino.com umiddelbart kanselleres dersom ingen annen avtale er inngått. Tilgang til www.vendino.com kan gjenåpnes etter at full betaling er mottatt, med mindre Vendino har sagt opp abonnementet på forhånd.
 • 4.5 Vendino kan når som helst avslutte abonnementet dersom Vendino mistenker eller oppdager misbruk, herunder uautorisert tilgang til data fra Brukerens side.
 • 4.6 Betaling for varer og produkter som tilbys på Plattformen vil bli trukket fra betalingskortet som er registrert ved opprettelsen (med mindre annet er avtalt).

5. Data

 • 5.1 Vendino har ingen rettigheter til Brukerens opplysninger.
 • 5.2 Ved opphør av Avtalen kan Vendino når som helst slette Brukerens data, uansett årsak. Vendino skal informere Brukeren minst 10 dager før sletting av data slik at Brukeren kan flytte sine egne data.
 • 5.3 Vendino er ikke ansvarlig for tap av data uansett årsak. Ved tap av data vil Vendino forsøke å gjenopprette data ved hjelp av sikkerhetskopier, men garanterer ikke gjenoppretting av tapte data.

6. Operasjonell stabilitet

 • 6.1 Vendino tilstreber høyest mulig oppetid på www.vendino.commen er ikke ansvarlig for avbrudd eller sammenbrudd uansett årsak.
 • 6.2 Ved driftsstans eller avbrudd vil Vendino bestrebe seg på å gjenopprette normal drift så snart som mulig.

7. Brukerens ansvar og forpliktelser

 • 7.1 Brukeren er til enhver tid ansvarlig for å opprettholde Brukerens tilgang til www.vendino.com. Vendino er ikke ansvarlig for uautorisert inntrenging forårsaket av tredjeparter. Ved misbruk forårsaket av uautorisert inntrenging må Vendino informeres så snart som mulig.
 • 7.2 Ved misbruk forårsaket av en uautorisert tredjepart, kan Vendino når som helst trekke tilbake Brukerens tilgang til www.vendino.com. Vendino vil gjenopprette Brukerens tilgang dersom Vendino ikke har sagt opp abonnementet på forhånd.
 • 7.3 Brukeren er til enhver tid ansvarlig for å sikre en internettforbindelse og holde seg oppdatert med de nyeste versjonene av nettleserapplikasjoner som en forutsetning for å kunne benytte seg av bruksretten www.vendino.com.
 • 7.4 Brukeren er til enhver tid ansvarlig for å overholde gjeldende lover.

8. Misbruk

 • 8.1 Vendino kan når som helst trekke tilbake Brukerens tilgang til www.vendino.com hvis Vendino mistenker eller oppdager misbruk. Vendino vil informere brukeren så snart som mulig ved mistanke om misbruk.
 • 8.2 Vendino bestreber seg på å forhindre misbruk av www.vendino.commen garanterer ikke at misbruk, herunder inntrenging i Vendinos IT-systemer, ikke kan forekomme.

9. Rett til oppsigelse

 • 9.1 Ved kjøp av abonnement fraskriver Brukeren seg angreretten, da abonnementet tas i bruk umiddelbart. Ved angrerett kan Brukeren kontakte Vendino, og Vendino kan etter eget skjønn refundere Brukerens kjøp.

10. Ikrafttredelse og endringer

 • 10.1 Avtalen gjelder fra og med 23. oktober 2020.
 • 10.2 Vendino forbeholder seg retten til å endre og oppdatere vilkårene i Avtalen uten varsel. Vendino bestreber seg på å informere Brukeren om vesentlige endringer, men Brukeren er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert om gjeldende vilkår og betingelser.
nb_NONorsk bokmål